Τ10: Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα, Α9: Does Higher Education in Greece prepare the next generation of scientists for alternative careers?

Προκλήσεις και ευκαιρίες που φέρει η τριτοβάθμιαια εκπαίδευση στην Ελλάδα για τους νέους που θέλουν να αλλάξουν επιστημονικό πεδίο στην καριέρα τους.