Τ8: Αλλόγλωσσα Κείμενα με Ελληνικές Λέξεις, Α6: Ομιλία στο “5ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ορθοπεδικής”

Ένα αλλόγλωσσο κείμενο με ελληνικές λέξεις, μέσα από ομιλία στο 5ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ορθοπεδικής τον Ιούνιο 2001.