Τ1: Generation #ALLILON, Α5: Νέος Έλληνας Επιχειρηματίας: Μια ενδιαφέρουσα πρόκληση

Προκλήσεις, ευκαιρίες και δυνατότητες που πρόκειται να αντιμετωπίσει η νέα γενιά, μέσα από την ενασχόληση της με το επιχειρείν.