Τ11: Deep Technologies και Καινοτομία, Α14: Το φυσικό αέριο και η σημασία του για την Ελλάδα

Η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας και η δυναμικότητα της, μέσα από την εκμετάλλευση του φυσικού αερίου.