Τ11: Deep Technologies και Καινοτομία, Α5: Τεχνητή Νοημοσύνη: κίνδυνοι και λύσεις με το βλέμμα σε αυτό που έρχεται στην αγορά εργασίας

Η θέση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας και η εκπαίδευση των ανθρώπων σε αυτή.