Τ10: Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα, Α11: Τα ελληνικά πανεπιστήμια και η ανάγκη διεπιστημονικής εκπαίδευσης για την περιβαλλοντική και κλιματική κρίση

Η κλιματική κρίση με ακαδημαϊκούς όρους και η ανάδειξη του ουσιαστικού ρόλου των πανεπιστημίων στην αντιμετώπιση της.