Τ5: Καινοτομία, Α14: Νέοι αγρότες, ιδέες για την επιτυχία ως επαγγελματικός προσανατολισμός

Ο ρόλος του πρωτογενή τομέα και η επιχειρηματική ευκαιρία του αγροτουρισμού.