Τ8: Αλλόγλωσσα Κείμενα με Ελληνικές Λέξεις, Α10: Ομιλία στο Delphi Economic Forum VII

Κειμενό από την ομιλία του στο Delphi Economic Forum VII τον Απρίλιο του 2022.