Τ10: Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα, Α3: Personal Branding: Ξεκλειδώνοντας τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας

Η εμφάνιση νέων προκλήσεων στην αγορά εργασίας, καθώς και την χρησιμότητα των soft skills και personal branding.