Τ12: Η σημασία του οργανωμένου εθελοντισμού στην καθημερινότητα, στην κοινωνία και δημοκρατία, Α15: Ο εθελοντισμός ως καλός “οιωνός”

Η σημασία του εθελοντισμού στην ανθρώπινη ψυχολογία και οι πρακτικές που συμβάλλουν στη βιωσιμότητα.