Τ1: Generation #ALLILON, Α6: Πώς η πανδημία του κορωνοϊού θέτει στο μικροσκόπιο τις επαγγελματικές επιλογές των νέων

Κίνδυνοι και ευκαιρίες που έφερε η πανδημία, αλλά και η τεχνολογική εξέλιξη στην αγορά εργασίας.