Τ6: Παιδεία, Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Δια-Βίου μάθηση, Α7: Leadership is not democratized. We need to change this.

Μία συζήτηση για το αν το σχολείο έχει θέση στην ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων, αλλά και πως αυτές επιτυγχάνονται μέσα από τα λάθη και τις αποτυχίες που συναντάμε συνεχώς στην επαγγελαμτική μας σταδιοδρομία.