Τ7: Γλώσσες & Επικοινωνία, Α2: Είναι η άγνοια ξένων γλωσσών ο αναλφαβητισμός του 21ου αιώνα

Η σημασία της εκμάθησης μίας νέας γλώσσας, πραγματοποιώντας μία ιστορική αναδρομή και μιλώντας για την αξία της πολυγλωσσίας σήμερα.