Τ3: Επιχειρηματικότητα, Α8: HellenicPROM-FileBank: Όταν η ανάγκη της αγοράς γίνεται επιχειρηματική ιδέα

Το όραμα της HellenicPROM στις σύγχρονες απαιτήσεις του επιχειρείν, μέσω του προγράμματος FileBank. Μία καινοτομία που προήλθε από την μελέτη και την προσαρμογή της στις ανάγκες της αγοράς.