Τ4: Βιομηχανία 4.0, Α10: Ανάπτυξη και Επενδύσεις στην Ελλάδα

Οι συνθήκες της ελληνικής οικονομίας και πραγματικότητας, καθώς και με τι όρους πρέπει να ορίσουμε την μελλόντικη μας πορεία για μία Ελλάδα, βασισμένη στην ανάπτυξη.