Τ12: Η σημασία του οργανωμένου εθελοντισμού στην καθημερινότητα, στην κοινωνία και δημοκρατία, Α16: Εθελοντισμός και κοινωνική συνοχή

Η ανάπτυξη της κοινωνικής προσφοράς στην Ελλάδα του σήμερα και η δράση του Κέντρου Στήριξης Οικογένειας.