Τ4: Βιομηχανία 4.0, Α8: Η Βιομηχανία 4.0 στην Ελλάδα

Το εγχώριο επιχειρείν στη νέα βιομηχανική εποχή, τις ευκαιρίες και τις απαιτήσεις στην τεχνολογία.