Τ12: Η σημασία του οργανωμένου εθελοντισμού στην καθημερινότητα, στην κοινωνία και δημοκρατία, Α12: Εθελοντισμός και Τοπική Αυτοδιοίκηση: μια συνέργεια για λειτουργικές και ενδυναμωμένες κοινωνίες

Η σχέση του εθελοντισμού με την τοπική αυτοδιοίκηση.