Τ2: Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Α6: Η Ευρώπη στην Ψηφιακή Εποχή

Η ψηφιοποίηση, η τεχνολογική αυτονομία και η ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση.