Τ5: Καινοτομία, Α20: Η ανθρωπότητα σε κρίσμο σταυροδρόμι

Η παγκόσμια πραγματικότητα και η ταχεία τεχνολογική εξέλιξη. Ευκαιρίες και προκλήσεις.