Τ7: Γλώσσες & Επικοινωνία, Α11: Τα γλωσσικά επαγγέλματα του μέλλοντος

Ο ρόλος που διαδραματίζει η χρήση της γλώσσας και η γνώση πολλών εξ αυτών στις απαιτήσεις του σύγχρονου κόσμου, αλλά και στις ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί στην αγορά εργασίας.