Τ7: Γλώσσες & Επικοινωνία, Α6: Ένας όρκος του Ιπποκράτη για μία καλύτερη Ελλάδα

Τα εμπόδια και τις δυσκολίες που καλείται να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και το όραμα που μοιράζονται για μία ενωμένη Ευρώπη οι πολίτες της, αλλά και, το οποίο οφείλουν να ακολουθήσουν οι ηγέτες της και όσοι βρίσκονται σε θέσεις πολιτικής επιρροής.