Τ8: Αλλόγλωσσα Κείμενα με Ελληνικές Λέξεις, Α13: Διαδρομές Επιτυχίας: Κυριάκος Μπερμπερίδης

Συνέντευξη του κου. Κυριάκου Μπερμπερίδη, υπεύθυνου παραγωγής στην εταιρεία Janssen, μέλος της J&J, συζητώντας για τον δρόμο προς την επιτυχία.