Ομιλία σχετικά με το δίκτυό μας από τον κ. Αγγελο Παγκράτη κατά τη διάρκεια του δείπνου της οργάνωσης Βουκέφαλος.