Έγινε με μεγάλη επιτυχία το «ΆΛΛΗΛΟΝ, IdeaGen και ACS: Local Change for Global Impact Summit» στην Κέρκυρα, 20 Ιουλίου 2023

«Local Change for Global Impact Summit 2023» με διαδικτυακή γρήγορη συμβουλευτική (Online Speed Mentoring) EVENT SCHEDULE IN ENGLISH HERE