1η εκδήλωση ΆΛΛΗΛΟΝ και ΜΕΑ στην Ε.Ε με τους Έλληνες ασκούμενους

Η ΆΛΛΗΛΟΝ Βρυξελλών και η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΜΕΑ) στην Ε.Ε πραγματοποίησαν με εξαιρετική επιτυχία κοινή εκδήλωση γνωριμίας, ενημέρωσης και δικτύωσης μεταξύ των ασκούμενων στα Ευρωπαϊκά Όργανα και των μεντόρων και μελών της ΆΛΛΗΛΟΝ καθώς και στελεχών της ΜΕΑ. Η εκδήλωση  πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 25 Φεβρουαρίου. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάστηκε από τον ιδρυτή