Δωρεά 400 οθονών ηλεκτρονικών υπολογιστών σε Ελληνικά σχολεία (βίντεο)

Η ΆΛΛΗΛΟΝnet πραγματοποιεί δωρεές με εξοπλισμό που αποσύρεται από τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες. Οι δωρεές γίνονται κυρίως σε σχολεία της Ελλάδας έχοντας ήδη ωφελήσει περισσότερους από 100 τελικούς αποδέκτες με 1000 έπιπλα, 400 υπολογιστές και οθόνες υπολογιστών. 400 οθόνες αποσύρθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και