Η ΆΛΛΗΛΟΝnet πραγματοποιεί δωρεές με εξοπλισμό που αποσύρεται από τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες. Οι δωρεές γίνονται κυρίως σε σχολεία της Ελλάδας έχοντας ήδη ωφελήσει περισσότερους από 100 τελικούς αποδέκτες με 1000 έπιπλα, 400 υπολογιστές και οθόνες υπολογιστών.

400 οθόνες αποσύρθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μεταφέρθηκαν στην Αθήνα. Κάποια σχολεία δυσκολεύτηκαν να καλύψουν το κόστος μεταφοράς, γι’αυτό η ΆΛΛΗΛΟΝ έκανε την πρώτη της καμπάνια crowdfunding!

Στην καμπάνια, με 28 χρηματοδότες, συγκεντρώθηκαν 1.598€ για να καλυφθούν τα κόστη μεταφοράς οθονών από τις Βρυξέλλες στην Ελλάδα ! Η ΆΛΛΗΛΟΝ συμπλήρωσε το ποσό αυτό για την πραγματοποίηση όλων των δωρεών που ανακοινώθηκαν.

Ευχαριστούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο! Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη και συγχαρητήρια για τη συμμετοχή σας στο κοινό μας κοινωνικό έργο!