Την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021 πραγματοποιήθηκε για δεύτερη φορά μια τέτοια εκδήλωση, με την πολύτιμη συνεργασία στελεχών της ΜΕΑ, αυτή τη φορά διαδικτυακά, αλλά και πάλι με εξαιρετική επιτυχία.  Συμμετείχαν πάνω από 60 μέντορες της ΑΛΛΗΛΟΝ, στελέχη της ΜΕΑ, ασκούμενοι στα ευρωπαϊκά όργανα αλλά και άλλοι νέοι, μέλη του δικτύου της ΆΛΛΗΛΟΝ.

Την εκδήλωση άνοιξαν με σύντομες εισηγήσεις ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην ΕE, πρέσβης και μέντορας της ΆΛΛΗΛΟΝ, Ιωάννης Βράιλας, και ο επίτιμος πρόεδρος της ΆΛΛΗΛΟΝ Άγγελος Παγκράτης. Οι εισηγητές αναφέρθηκαν στη σημασία του εγχειρήματος και έδωσαν τα συγχαρητήριά τους στην τοπική ομάδα για την επιτυχημένη και όλο πιο ενεργή δραστηριότητά τους στις Βρυξέλλες.

Στη συνέχεια, τη σκυτάλη έλαβε η τοπική ομάδα συντονιστών η οποία παρουσίασε τους προσκεκλημένους ομιλητές από τον επιχειρηματικό χώρο της Ελλάδας. Οι προσκεκλημένοι συζήτησαν το επίκαιρο θέμα του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελληνικής οικονομίας και τις ευκαιρίες απασχόλησης και επιχειρηματικότητας που ανοίγονται.

Ο πρώτος ομιλητής, Θεόδωρος Παπακωνσταντίνου από την συμβουλευτική εταιρεία Deloitte, παρουσίασε συνοπτικά τα συμπεράσματα της έρευνας για το Παρατηρητήριο Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) σχετικά με τη ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητα οικονομίας και επιχειρήσεων. Τα συμπεράσματα αποτέλεσαν και τη βάση της συζήτησης που συνέχισε ο Κωνσταντίνος Διαμαντούρος, μόνιμος αντιπρόσωπος του ΣΕΒ στην ΕΕ. Ο Κωνσταντίνος αναφέρθηκε στην πρόκληση της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, της ευκαιρίας για την Ελλάδα που δεν πρέπει να χαθεί και συνόψισε την πρόκληση αλλά και τις ενέργειες που ο ΣΕΒ και τα μέλη του υλοποιούν στο πλαίσιο του επονομαζόμενου Εθνικού σχεδίου Βιομηχανίας 4.0.

Μέσα από απτά παραδείγματα συνεργειών, τη συζήτηση συνέχισε η Αγάθη Γαλάνη από το AI Cluster της ΤΕΧΝΟΠΟΛHΣ Θεσσαλονίκης. Η Αγάθη έκανε σύντομη αναφορά στο AI Cluster, τα μέλη και τις υπηρεσίες που προσφέρει σε μικρότερες αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις. Επιπλέον, ανέπτυξε τις σκέψεις της και τις δραστηριότητες του cluster και πώς αυτές συντάσσονται στην προσπάθεια και τις προκλήσεις που ανέδειξε η έρευνα της Deloitte και αναφέρει το Εθνικό σχέδιο του ΣΕΒ. Το ενδιαφέρον και η συζήτηση σύντομα στράφηκε στους τρόπους ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας των εργαζομένων και υιοθέτησης στρατηγικής μετασχηματισμού από τις  επιχειρήσεις.

Μετά από τη σύντομη συζήτηση ήρθε η ώρα για το τρίτο και τελευταίο μέρος της εκδήλωσης, τις ομαδικές και ένας-προ- έναν συνεδρίες speed mentoring. Στο σημείο αυτό, μετά από μια σύντομη παρουσίαση των 6 θεματικών «ψηφιακών» δωματίων, η τοπική ομάδα έκλεισε την συζήτηση και οι νέοι ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες χωρίστηκαν και συνέχισαν τις συζητήσεις τους.

Η διαδικτυακή συνάντηση προσέλκυσε επιτυχώς με αυτό τον τρόπο νέους που ενδιαφέρονται να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες της ΆΛΛΗΛΟΝ και να αποκτήσουν πρόσβαση και στην ευρύτερη συμβουλευτική της δραστηριότητα. Τους ευχόμαστε να χρησιμοποιήσουν στο έπακρο την μοναδική αυτή εμπειρία. Στο μεταξύ η τοπική ομάδα της ΆΛΛΗΛΟΝ στο Βέλγιο ετοιμάζει την επόμενη εκδήλωση  σε μερικούς μήνες με την καινούργια ομάδα ελλήνων και κυπρίων ασκουμένων στα Ευρωπαικά όργανα.