Διαδικτυακή γνωριμία με την ΆΛΛΗΛΟΝ Βελγίου!

Η πρώτη διαδικτυακή εκδήλωση της ΆΛΛΗΛΟΝ πραγματοποιήθηκε με επιτυχία Στις 2 Ιουλίου 2020, πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η πρώτη διαδικτυακή εκδήλωση της ΆΛΛΗΛΟΝ με θέμα "Διαδικτυακή γνωριμία με την ΆΛΛΗΛΟΝ Βελγίου"! Τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν ήταν η στρατηγική και δημιουργική συμβουλευτική της ΆΛΛΗΛΟΝ, το δίκτυο μας παγκόσμια με 8.200 μέλη διαρκώς αυξανόμενα σε 80 χώρες,