Πράσινη Οικονομία

Τ9: Προσωπική Εξέλιξη και Ανάπτυξη, Α15: Ανάπτυξη επιχειρηματικότητα για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών

Η οικονομική και περιβαλλοντική επιβάρυνση που φέρουν οι δασικές πυρκαγιές, αλλά και ποιο είναι το όφελος στην προστασία και πρόληψη τους.

2024-03-30T09:06:24+02:00March 1st, 2023|
Go to Top