Παιδεία

Τ6: Παιδεία, Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Δια-Βίου μάθηση, Α2: Παιδεία στον 21ο αιώνα των νέων αντιλήψεων περί γνώσης, ηθικής και αισθητικής

Ο διαχρονικός ρόλος που έχει η εκπαίδευση σε μία κοινωνία, τις αλλαγές που επιφέρει και πως μας προσαρμόζει σε νέα δεδομένα, ώστε να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή.

2024-03-12T10:23:42+02:00June 1st, 2022|

Τ6: Παιδεία, Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Δια-Βίου μάθηση, Α1: Μήνυμα Εκδότη

Ένα εισαγωγικό σημείωμα για το τεύχος με τίτλο "Παιδεία, Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Δια-Βίου μάθηση", συνιστώντας την προσοχή πανω στους κλάδους αυτούς, ώστε να πορευτούμε στη νέα εποχή της 4ης και 5ης Βιομηχανικής Επανάστασης.

2024-03-12T10:18:29+02:00June 1st, 2022|
Go to Top