Κατάρτιση και Δια-Βίου Μάθηση

Τ6: Παιδεία, Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Δια-Βίου μάθηση, Α8: Η αξία της Δια βίου μάθησης και της απόκτησης νέων δεξιοτήτων στο σύγχρονο εργασιακό μοντέλο

Τα νέα δεδομένα που συναντάμε στην αγορά εργασίας και πως μέσω της προσαρμοστικότητας επιτυγχάνεται η κατάκτηση νέων δεξιοτήτων.

2024-03-13T10:20:55+02:00June 1st, 2022|

Τ6: Παιδεία, Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Δια-Βίου μάθηση, Α4: Εκπαίδευση 4.0: Κάτι περισσότερο από Εκπαίδευση

Οι δεξιότητες του 21ου αιώνα και η εμφάνιση του φαινομένου της Εκπαίδευσης 4.0, η οποία έχει σημαντικό ρόλο στην κοινωνία και την αγορά εργασίας.

2024-03-12T20:22:20+02:00June 1st, 2022|

Τ6: Παιδεία, Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Δια-Βίου μάθηση, Α3: Το μέλλον της παγκόσμιας και ελληνικής αγοράς εργασίας: Νέα επαγγέλματα και νέες δεξιότητες

Οι νέες δεξιότητες που προκύπτουν, μέσα από την εξεδίκευση, καθώς και τις ευκαιρίες που προκύπτουν για τους νέους, παρατηρώντας την παγκόσμια και εγχώρια σκήνη.

2024-03-12T10:28:46+02:00June 1st, 2022|

Τ6: Παιδεία, Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Δια-Βίου μάθηση, Α1: Μήνυμα Εκδότη

Ένα εισαγωγικό σημείωμα για το τεύχος με τίτλο "Παιδεία, Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Δια-Βίου μάθηση", συνιστώντας την προσοχή πανω στους κλάδους αυτούς, ώστε να πορευτούμε στη νέα εποχή της 4ης και 5ης Βιομηχανικής Επανάστασης.

2024-03-12T10:18:29+02:00June 1st, 2022|
Go to Top