Καινοτομία

Τ11: Deep Technologies και Καινοτομία, Α9: Επτά ανατρεπτικές τεχνολογίες για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας έναντι καταστροφών, κρίσεων και καταστάσεων έκτακτων αναγκών

Η ευρωπαϊκή κατεύθυνση για τη θωράκιση και την ανθεκτικότητα των σύγχρονων πόλεων.

2024-04-25T10:05:00+03:00September 1st, 2023|
Go to Top