Εθελοντισμός

Τ12: Η σημασία του οργανωμένου εθελοντισμού στην καθημερινότητα, στην κοινωνία και δημοκρατία, Α18: Χρειάζεται ο Εθελοντισμός Ολιστική Εκπαίδευση;

Μία συζήτηση για τη σημασία της ολιστικής εκπαίδευσης στον εθελοντισμό, με στόχο την αποτελεσματική χρήση του.

2024-05-27T19:18:59+03:00December 1st, 2023|

Τ12: Η σημασία του οργανωμένου εθελοντισμού στην καθημερινότητα, στην κοινωνία και δημοκρατία, Α16: Εθελοντισμός και κοινωνική συνοχή

Η ανάπτυξη της κοινωνικής προσφοράς στην Ελλάδα του σήμερα και η δράση του Κέντρου Στήριξης Οικογένειας.

2024-05-27T19:11:24+03:00December 1st, 2023|

Τ12: Η σημασία του οργανωμένου εθελοντισμού στην καθημερινότητα, στην κοινωνία και δημοκρατία, Α15: Ο εθελοντισμός ως καλός “οιωνός”

Η σημασία του εθελοντισμού στην ανθρώπινη ψυχολογία και οι πρακτικές που συμβάλλουν στη βιωσιμότητα.

2024-05-27T19:07:06+03:00December 1st, 2023|

Τ12: Η σημασία του οργανωμένου εθελοντισμού στην καθημερινότητα, στην κοινωνία και δημοκρατία, Α13: Η κοινωνική προσφορά του Στρατού Ξηράς

Το παρόν άρθρο αναλύει τις ποικίλες δραστηριότητες με τις οποίες εμπλέκεται ο Στρατός Ξηράς και οι οποίες σχετίζονται με μία πληθώρα τομέων όπως οι υποδομές, η υγεία-περίθαλψη, ο πολιτισμός, η παιδεία, ο αθλητισμός, η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, οι φυσικές καταστροφές, κ.ά.

2024-05-27T18:56:58+03:00December 1st, 2023|

Τ12: Η σημασία του οργανωμένου εθελοντισμού στην καθημερινότητα, στην κοινωνία και δημοκρατία, Α12: Εθελοντισμός και Τοπική Αυτοδιοίκηση: μια συνέργεια για λειτουργικές και ενδυναμωμένες κοινωνίες

Η σχέση του εθελοντισμού με την τοπική αυτοδιοίκηση.

2024-05-27T18:53:04+03:00December 1st, 2023|

Τ12: Η σημασία του οργανωμένου εθελοντισμού στην καθημερινότητα, στην κοινωνία και δημοκρατία, Α11: Χάραξη Κοινωνικής Πολιτικής: Η αξιοποίηση της Τρίτης Ηλικίας μέσω του Εθελοντισμού

Το πρόγραμμα «Ενεργοί Πάντα» από την Ακαδημία Εθελοντισμού HELPHELLAS, σε συνεργασία με το Κοινωνικό Ινστιτούτο Ενεργών Πολιτών Ελλάδος.

2024-05-27T18:45:15+03:00December 1st, 2023|

Τ12: Η σημασία του οργανωμένου εθελοντισμού στην καθημερινότητα, στην κοινωνία και δημοκρατία, Α10: Η αναγκαιότητα εισαγωγής του εθελοντισμού στα Πανεπιστήμια

Το άρθρο επισημαίνει την ουσιώδη σημασία του οργανωμένου εθελοντισμού στα πανεπιστήμια, εξετάζοντας πώς αυτός μπορεί να επηρεάσει την προσωπική ανάπτυξη, την ευημερία της κοινότητας και τη δημιουργία ενεργών και υπεύθυνων πολιτών.

2024-05-27T18:39:31+03:00December 1st, 2023|

Τ12: Η σημασία του οργανωμένου εθελοντισμού στην καθημερινότητα, στην κοινωνία και δημοκρατία, Α9: Εθελοντισμός: μια γέφυρα μεταξύ των ατομικών συνεισφορών και της κοινωνικής συλλογικής ευημερίας με υπολογίσιμοοικονομικό αντίκτυπο

Το άρθρο αναφέρεται στις απτές και άυ- λες οικονομικές συνεισφορές του Εθελοντισμού, αναδεικνύοντας τους λόγους για τη στρατηγική του ενίσχυση εντός και εκτός Ελλάδας.

2024-05-27T18:34:31+03:00December 1st, 2023|
Go to Top