Βιώσιμη Ανάπτυξη

Τ10: Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα, Α11: Τα ελληνικά πανεπιστήμια και η ανάγκη διεπιστημονικής εκπαίδευσης για την περιβαλλοντική και κλιματική κρίση

Η κλιματική κρίση με ακαδημαϊκούς όρους και η ανάδειξη του ουσιαστικού ρόλου των πανεπιστημίων στην αντιμετώπιση της.

2024-04-03T10:22:07+03:00June 1st, 2023|

Τ9: Προσωπική Εξέλιξη και Ανάπτυξη, Α15: Ανάπτυξη επιχειρηματικότητα για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών

Η οικονομική και περιβαλλοντική επιβάρυνση που φέρουν οι δασικές πυρκαγιές, αλλά και ποιο είναι το όφελος στην προστασία και πρόληψη τους.

2024-03-30T09:06:24+02:00March 1st, 2023|

Τ5: Καινοτομία, Α4: GR2: Το «πράσινο» (GReen) ως στρατηγική επιλογή για την Ελληνική (GReek) παραγωγή

Το σύγχρονο πλαίσιο στην Ελλάδα, το οποίο καλύπτει την ανάπτυξη των "πράσινων" προϊόντων, καθώς και τις ευκαιρίες επιχερηματικότητας και απασχόλησης από τους νέους.

2024-03-05T10:18:28+02:00March 1st, 2022|

Τ4: Βιομηχανία 4.0, Α3: Civic education as a tool of self-governance to achieve consensus and progress

Η αμφίδρομη σημασία που έχει η εκπαίδευση για τον πολίτη, ως αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας, ο οποίος καλείται να είναι περισσότερο ενημερωμένος και πολιτικά ενεργός.

2024-02-29T18:45:11+02:00December 1st, 2021|

Τ2: Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Α10: Νέοι και Περιβάλλον: Ενίσχυση της ελπίδας και τη δημιουργικότητας στο αβέβαιο οικονομικό τοπίο της πανδημίας

Στο επίκεντρο οι κρίσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, με επίκεντρο τους νέους και το περιβάλλον.

2024-02-26T13:32:58+02:00June 1st, 2021|
Go to Top