Ανάπτυξη

Τ9: Προσωπική Εξέλιξη και Ανάπτυξη, Α2: Προκλήσεις και ευκαιρίες για την Ελλάδα να αναβαθμίσει τον γεωπολιτικό της ρόλο

Τα εμπόδια της παγκόσμιας σκηνής και τις ευκαίριες που οφείλουν οι ευρωπαϊκές χώρες και, ειδικότερα, η Ελλάδα να διεκδικήσουν, με γνώμονα την ανάπτυξη και την εξέλιξη.

2024-03-29T09:58:07+02:00March 1st, 2023|

Τ7: Γλώσσες & Επικοινωνία, Α7: Τυποποίηση και Πρότυπα: Εργαλεία Ανάπτυξης και Επιρροής σε κρίσιμους και αναδυόμενους τομείς

Η σημασία των εννοιών τυποποίησης και πρότυπων, αφού πρώτα παρουσιαστεί την ιστορική αναδρομή τους, φτάνοντας στο παρόν και μέλλον, αλλά και τον ρόλο που έχουν η ΕΕ, η Ελλάδα και οι νέοι επαγγελματίες.

2024-03-20T19:50:17+02:00September 1st, 2022|

Τ6: Παιδεία, Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Δια-Βίου μάθηση, Α11: Προτάσεις για 4 εθνικές στρατηγικές περιοχές & τεχνολογίες που θα έπρεπε να επικεντρωθούν η Ελλάδα και η Κύπρος

Τέσσερις βασικές προτάσεις που μπορούν τόσο η Ελλάδα, όσο και η Κύπρος, να επικεντρωθούν, με στόχο τη στρατηγική ανάπτυξη τους.

2024-03-14T09:47:27+02:00June 1st, 2022|

Τ3: Επιχειρηματικότητα, Α3: Επτά Αρχές για μία Νέα Ελληνική Οικονομική Πολιτική

Η ανοδική πορεία που σημειώνει το Ευρώ, μετά την κρίση του 2010 και οι κατευθύνσεις που οφείλει να λάβει η Ελληνική Κοινωνία και Κυβέρνηση, ώστε να προλάβει το «τρένο» της Ανάπτυξης.

2024-02-26T14:40:59+02:00September 1st, 2021|

Τ3: Επιχειρηματικότητα, Α2: Συνηθισμένα λάθη στην Επιχειρηματικότητα

Τα λάθη που ενδείκνυται να διενεργήσει κανείς σε μία επιχείρηση και πώς το ζήτημα μπορεί να προσεγγιστεί ψύχραιμα, με τελικό στόχο την ανάπτυξη της εκάστοτε εταιρείας, στρέφοντας την προσοχή στη νέα γενιά.

2024-02-26T14:32:11+02:00September 1st, 2021|
Go to Top