Τεχνολογία

Τ11: Deep Technologies και Καινοτομία, Α9: Επτά ανατρεπτικές τεχνολογίες για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας έναντι καταστροφών, κρίσεων και καταστάσεων έκτακτων αναγκών

Η ευρωπαϊκή κατεύθυνση για τη θωράκιση και την ανθεκτικότητα των σύγχρονων πόλεων.

2024-04-25T10:05:00+03:00September 1st, 2023|

Τ11: Deep Technologies και Καινοτομία, Α7: Swissnex, διπλωματία για την τεχνολογία και τεχνολογία για τη διπλωματία, ένα παράδειγμα προς μίμηση;

Το καινοτόμο σύστημα της Swissnex στην υπηρεία της διεθνής σκηνής και η δυναμικότητα του στην ελληνική διπλωματία.

2024-04-18T10:30:31+03:00September 1st, 2023|
Go to Top