Τ1: Generation #ALLILON, Α8: Συμβουλές Επικοινωνίας

Στο ακόλουθο κείμενο παρουσιάζονται συμβουλές επικοινωνιακού χαρακτήρα, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν σε όλο το φάσμα των κοινωνικών σχέσεων.