Παιδεία

Τ6: Παιδεία, Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Δια-Βίου μάθηση, Α15: Παιδεία: Μια λέξη με ιδιαίτερο ειδικό βάρος

Στο Αντί Επιλόγου επισκεπτόμαστε το ποιήμα «Τι είναι η πατρίδα μας;» του Ιωάννη Πολέμη, μεταφέροντας τις σκέψεις του στο επίπεδο της εκπαίδευσης και της παιδείας.

2024-03-14T10:11:22+02:00June 1st, 2022|

Τ6: Παιδεία, Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Δια-Βίου μάθηση, Α12: Ελληνική Παιδεία: Εξωστρέφεια & Διεθνοποίηση

H σημασία που έχει η παιδεία για την χώρα μας και πως, μέσω της εξωστρέφειας της, μπορούμε να προωθήσουμε την πολιτιστική κληρονομιά μας.

2024-03-14T09:51:35+02:00June 1st, 2022|
Go to Top