Τ4: Βιομηχανία 4.0, Α14: Ατενίζοντας το μέλλον: Κοινωνία 5.0

Στο Αντί Επιλόγου αυτού του τεύχους κάνουμε μία πρώτη γνωριμία με την Κοινωνία 5.0.