Κατάρτιση και Δια-Βίου Μάθηση

Τ10: Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα, Α7: «Δια Βίου Μάθηση» – Η βαθμιαία ανακάλυψη της Άγνοιας μας

Οι νέες ανάγκες που δημιουργούνται κάθε μέρα στο επαγγελματικό και προσωπικό μας περιβάλλον, όπως και η σημασία που έχει η δια βίου μάθηση ως ικανότητα για να προσαρμοζόμαστε και να ανταπεξέλθουμε απέναντι σε κάθε πιθανή πρόκληση.

2024-04-02T10:21:17+03:00June 1st, 2023|

Τ4: Βιομηχανία 4.0, Α3: Civic education as a tool of self-governance to achieve consensus and progress

Η αμφίδρομη σημασία που έχει η εκπαίδευση για τον πολίτη, ως αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας, ο οποίος καλείται να είναι περισσότερο ενημερωμένος και πολιτικά ενεργός.

2024-02-29T18:45:11+02:00December 1st, 2021|
Go to Top