Ευρωπαϊκή Ένωση

Τ7: Γλώσσες & Επικοινωνία, Α6: Ένας όρκος του Ιπποκράτη για μία καλύτερη Ελλάδα

Τα εμπόδια και τις δυσκολίες που καλείται να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και το όραμα που μοιράζονται για μία ενωμένη Ευρώπη οι πολίτες της, αλλά και, το οποίο οφείλουν να ακολουθήσουν οι ηγέτες της και όσοι βρίσκονται σε θέσεις πολιτικής επιρροής.

2024-03-20T17:47:46+02:00September 1st, 2022|

Τ6: Παιδεία, Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Δια-Βίου μάθηση, Α5: Για δεξιότητες στο πλαίσιο μιας Ευρωπαϊκής Παιδείας: Η χρησιμότητα των Ευρωπαϊκών Σχολείων και οι δεξιότητες που χρειάζονται για την οικονομική ανάπτυξη

Η σημασία των Ευρωπαϊκών σχολείων και τα πρότυπα που εισάγονται για την ουσιαστική καλλιέργεια των δεξιοτήτων και του πνεύματος για όλους τους ανθρώπους.

2024-03-12T20:26:47+02:00June 1st, 2022|
Go to Top