Τ1: Generation #ALLILON, Α7: Ο ρόλος της ψυχικής ανθεκτικότητας στην αναζήτηση εργασίας

Συμβουλές αντιμετώπισης της ψυχολογικής τριβής που φέρει η αναζήτηση της εργασίας.