Επιχειρηματικότητα

Τ12: Η σημασία του οργανωμένου εθελοντισμού στην καθημερινότητα, στην κοινωνία και δημοκρατία, Α3: Επιχειρηματική Επικοινωνία: Συνηθισμένα λάθη & βασικές αρχές για την σωστή ανάπτυξη της

Η επικοινωνία ως βασικό θεμέλιο για την ανάπτυξη μίας επιχείρησης.

2024-05-27T10:23:14+03:00December 1st, 2023|

Τ7: Γλώσσες & Επικοινωνία, Α9: Η θάλασσα των νεολογισμών. Το σημασιολογικό πεδίο της επιχειρηματικότητας

Η εμφάνιση του νεολογισμού ως απόρροια των μεγάλων αλλαγών και εξελίξεων που υπάρχει στην εποχή μας, καθώς και η ανάγκη για εκσυγχρονισμό των λέξεων και εννοιών.

2024-03-20T19:49:09+02:00September 1st, 2022|

Τ7: Γλώσσες & Επικοινωνία, Α7: Τυποποίηση και Πρότυπα: Εργαλεία Ανάπτυξης και Επιρροής σε κρίσιμους και αναδυόμενους τομείς

Η σημασία των εννοιών τυποποίησης και πρότυπων, αφού πρώτα παρουσιαστεί την ιστορική αναδρομή τους, φτάνοντας στο παρόν και μέλλον, αλλά και τον ρόλο που έχουν η ΕΕ, η Ελλάδα και οι νέοι επαγγελματίες.

2024-03-20T19:50:17+02:00September 1st, 2022|

Τ6: Παιδεία, Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Δια-Βίου μάθηση, Α10: Η Λογική της Επιχειρηματικότητας στην Εκπαίδευση: Γιατί είναι Απαραίτητη;

Η σπουδαιότητα που έχει η επιχειρηματικότητα στην προσωπική εξέλιξη του ατόμου και στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του και της κριτκής τους σκέψης, καθώς και πως μπορεί αυτή να προσαρμοστεί στα δεδομένα της σχολικής εκπαίδευσης, ώστε να είναι προσβάσιμη για όλους.

2024-03-13T10:32:21+02:00June 1st, 2022|
Go to Top