Εκδηλώσεις & Συνεργασίες

Τ8: Αλλόγλωσσα Κείμενα με Ελληνικές Λέξεις, Α14: If I Ruled the World

Ένα συμπληρωματικό άρθρο που κλείνει το σύνολο των άκρως ενδιαφέροντων κειμένων και ανασκοπήσεων για τα τρία χρόνια της ΆΛΛΗΛΟΝ που πρωταγωνίστησαν στο 8ο τεύχος, γράφοντας για την γέννηση του περιοδικού e-Άλληλον και το σημασιολογικό χαρακτήρα που φέρει στην επιστημονική κοινότητα.

2024-03-27T10:39:25+02:00December 1st, 2022|
Go to Top