Τ1: Generation #ALLILON, Α2: ΑΛΛΗΛΟΝ: στόχοι, όραμα, δράση

Η ΑΛΛΗΛΟΝ γεννήθηκε σταδιακά μέσα από συζητήσεις κι αναζητήσεις σχετικά με το πώς μπορούν οι 'Ελληνες που ζούν σε άλλες χώρες να συνεισφέρουν στην προσπάθεια της Ελλάδας να ξεφύγει από την κρίση.