Τ5: Καινοτομία, Α22: Ex Libris | Δημήτρης Ηλιόπουλος

Συνέντευξη του κου. Δημήτρη Ηλιόπουλου, με αφορμή τη συγγραφή του επετειακού βιβλίου του ΕΛΙΣΜΕ