Αρθρογράφοι

1.3 ALLILON Mentoring

The mentoring of ALLILLON is strategic in its approach, aiming at providing guidance based on real life experience on the important choices the mentee is facing in his/her efforts to improve his/her professional prospects.

2023-10-16T12:52:51+03:00March 1st, 2021|

1.2. ΑΛΛΗΛΟΝ: στόχοι, όραμα, δράση

Η ΑΛΛΗΛΟΝ γεννήθηκε σταδιακά μέσα από συζητήσεις κι αναζητήσεις σχετικά με το πώς μπορούν οι 'Ελληνες που ζούν σε άλλες χώρες να συνεισφέρουν στην προσπάθεια της Ελλάδας να ξεφύγει από την κρίση.

2023-10-16T12:51:30+03:00March 1st, 2021|
Go to Top