Τ4: Βιομηχανία 4.0, Α6: Το νόημα των δεδομένων στην εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης

Ο σημασιολογικός χαρακτήρας της επεξεργασίας των ακατέργαστων δεδομένων.